Tverrkirkelig bibelhelg med utflyttet farsundsmann

Til helgen holdes en tverrkirkelig bibelhelg på Frelsesarmeen og i Frelserens kirke. Utflyttet farsundsmann og internasjonal bibel-leder Bernt Greger Olsen vil tale og undervise.

Bibelhelgen arrangeres i samarbeid mellom Frelsesarmeen, Misjonskirken og Farsund menighet (Den norske kirke).

Internasjonal leder i Det Norske Bibelselskap og utflyttet farsundsmann Bernt Greger Olsen, deltar på den tverrkirkelige bibelhelgen i Farsund lørdag 20. og søndag 21. januar. Foto: Bo Johannes Hermansen

Internasjonal leder i Det Norske Bibelselskap og utflyttet farsundsmann Bernt Greger Olsen, deltar på den tverrkirkelige bibelhelgen i Farsund lørdag 20. og søndag 21. januar. Foto: Bo Johannes Hermansen

Dette tverrkirkelige samarbeidet har holdt på i mange år, og komiteen har satt sammen et spennende program. I år får man altså besøk av farsundsmannen Bernt Greger Olsen. Han er internasjonal leder i Det Norske Bibelselskap, som er den norske avdelingen av United Bible Societies (UBS).

Bernt Greger Olsen er trolig en av landets best orienterte kristenledere når det gjelder hva som rører seg i forhold til bibelmisjonsarbeid rundt i verden. Han har vært med å bygge opp bibelselskapet i Ukraina etter Sovjetunionens fall, og har også ellers førstehånds kjennskap til bibelselskapene tilknyttet UBS over hele verden, og kjenner de fleste lederne.

Lørdag 20. januar blir det bibelseminar på Frelsesarmeen, mens det søndag 21. januar blir økumenisk gudstjeneste i Frelserens kirke. Bernt Greger Olsen blir med begge dagene.

På seminaret lørdag formiddag er Olsens tema «Bibelarbeid i krig og konflikt». Han vil der komme inn på krigen både i Midtøsten og i Ukraina. Voksenkoret SELA vil delta med sang. Det blir dessuten servering av grøt, og kaffe og småkaker. Kollekten denne dagen går til Bibelselskapets arbeid i Gulfområdet i Midtøsten.

På den økumeniske gudstjenesten søndag formiddag vil Bernt Greger Olsen preke og sokneprest Henning Huseby Jansen forrette. Hanne Vennebo Turøy og Kamilla Landmark fra Misjonskirken bidrar med sang, og konfirmanter fra Farsund menighet og Misjonskirken vil også delta. Det blir søndagsskole under gudstjenesten, også den i samarbeid mellom de tre kirkesamfunnene som arrangerer helga.

Takkofferet går også denne dagen til Bibelselskapet sitt arbeid i Gulfområdet. Det blir kirkekaffe på Kirketorget etter gudstjenesten.

Se andre nyheter

Årets konfirmanter: Bak fra venstre: Kamilla Engeland Albrektsen, Kelly Alina Jacobsen, Marius Lobben, Martin Vennebo Turøy og Sara Louise Fabrot Gill. Foran fra venstre: Elias Kjørkleiv Gradert, Ida Sofie Skog, Irian Risbakken og Jenni Hjelle Syrdal.

Nå skal de konfirmeres

Lørdag 20. april kl. 11.00 skal denne flotte gjengen stå til konfirmasjon.

Se mer »

Helgens musikkvideo

CeCe Winans synger «Why Me, Lord».

Se mer »

Huskefinger. Husk!

Husk årsmøtet søndag kl. 18.00!

Søndag 13. april klokken 18.00 er det menighetens årsmøte. Alle medlemmer oppfordres til å møte.

Se mer »

Martin Kolsrud.

Han taler på søndagens gudstjeneste

På gudstjenesten søndag 14. april kl. 11.00 er det Martin Kolsrud som taler Guds ord.

Se mer »

Helgens musikkvideo

Per-Erik Hallin & Friends fremfører «Gospel Train».

Se mer »

Gudstjeneste og barnekirke

Søndag 7. april kl. 11.00 er det igjen barnekirke i Misjonskirken. Og det er gudstjeneste samme tid. Og alle kan få middag etterpå.

Se mer »

Sangere og musikere fra Misjonskirken og Sentrumkirken ledet i lovsang.

Flott felleskirkelig påskegudstjeneste

Kirkene i Farsund by står sammen om påskeinstallasjonen på Varbak. 1. påskedag holdt de også felles påskefeiring sammen samme sted.

Se mer »

Påskemorgen musikkvideo

David André Østby fremfører «Graven Er Tom» live i Markus kirke.

Se mer »

Langfredag musikkvideo

Gaither Vocal Band fremfører påskesangen «It Is Finished» live i  Sydney Opera House i 2003.

Se mer »