Farsund Misjonsmenighets motto er:

«Å kjenne Jesus og gjøre ham kjent»

Menighetens verdier:

 • Levende.
 • Raus
 • Relevant
 • Tro virksom i kjærlighet
Les mer om de fire verdiene

about_small_2

about_small_1

Vi tror:

 • at Jesus Kristus er verdens frelser.
 • at Bibelen er Guds ord til mennesker i dag.
 • at alle kristne er søsken i samme familie.

Kirkesamfunn og organisasjon

Menigheten er tilknyttet Det Norske Misjonsforbund (DNM), stiftet i 1887 – et fellesskap av 99 selvstendige menigheter fordelt over hele landet, som til sammen teller rundt 8.600 medlemmer. DNM driver dessuten et omfattende ytremisjonsarbeid i flere land. I tillegg eier og driver de Ansgarskolen i Kristiansand.

Barne- og ungdomsarbeidet er ivaretatt gjennom forbundets egen barne- og ungdomsorganisasjon Misjonsforbundet UNG.

Misjonsforbundets visjon for sine menigheter er:
«Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap».

Misjonsforbundets motto er:
«Guds barns enhet, menneskers frelse»

about_small_2

about_small_3

Vi legger vekt på:

 • tilbedelse og lovprisning, bønn, forkynnelse og undervisning.
 • åpenhet for Den Hellige Ånds ledelse og nærvær i våre møter og den enkeltes liv.
 • at man tjener etter de nådegaver hver enkelt har fått.
 • bygging og styrking av relasjoner mellom mennesker.