150913gudstjeneste14

Julaften-gudstjeneste. Pastor Maria Morfjord taler.

Du som leser dette skal vite at du er mer enn velkommen til å ta en tur innom Farsund misjonskirke. Gudstjenesten er åpen for alle mennesker i alle livets faser. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø og håper at du vil føle deg hjemme.

De fleste gudstjenestene i menigheten holdes søndag formiddag kl. 11.00 – med parallell søndagsskole fra kl. 11.30, men innimellom har vi også kveldsmøter kl. 19.00. Cirka en gang i måneden har vi dessuten Storsamlinger for hele storfamilien.

Vi satser på gudstjenester med innhold som er livsnært og oppbyggende for alle som er tilstede. Hvis du er ukjent med vår sammenheng eller uvant med kristen virksomhet, vil vi prøve å legge forholdene til rette slik at du kan trives. Å komme på våre gudstjenester er en måte å bli kjent med menigheten på. Her fokuserer vi på at det å tilbe Gud og be til han hjelper oss til å leve for noe større enn oss selv. Solid og bibelsentrert forkynnelse og undervisning har også en sentral plass i våre møter.

Kalender for Gudstjenester

26
mai

Gudstjeneste med søndagsskole og between

11:00 — 13:00
@ Farsund misjonskirke
Les mer