Om oss

Farsund Misjonskirkes visjon er: «»

verdier-menighetens-verdier

Menighetens verdier:

Levende
Raus
Relevant
Tro virksom i kjærlighet
verdier-vi-tror

Vi tror:

at Jesus Kristus er verdens frelser.
at Bibelen er Guds ord til mennesker i dag.
at alle kristne er søsken i samme familie.
verdier-vi-legger-vekt-paa

Vi legger vekt på:

tilbedelse og lovprisning, bønn, forkynnelse og undervisning.
åpenhet for Den Hellige Ånds ledelse og nærvær i våre møter og den enkeltes liv.
at man tjener etter de nådegaver hver enkelt har fått
bygging og styrking av relasjoner mellom mennesker
verdier-misjonsforbundet

Kirkesamfunn og organisasjon

Menigheten er tilknyttet Misjonskirken Norge (MKN), stiftet i 1887 – et fellesskap av rundt 90 selvstendige menigheter fordelt over hele landet. MKN driver dessuten et omfattende ytremisjonsarbeid i flere land. I tillegg eier og driver de Ansgarskolen i Kristiansand.
Barne- og ungdomsarbeidet er ivaretatt gjennom MKN´s egen barne- og ungdomsorganisasjon Misjonskirken UNG.
Misjonskirken Norges visjon er: «Guds barns enhet, menneskers frelse»