Gudstjenester

150913gudstjeneste14-360x240

 

Du som leser dette skal vite at du er mer enn velkommen til å ta en tur innom Farsund misjonskirke. Gudstjenesten er åpen for alle mennesker i alle livets faser. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø og håper at du vil føle deg hjemme.

 

 

Vi satser på gudstjenester med innhold som er livsnært og oppbyggende for alle som er tilstede. Hvis du er ukjent med vår sammenheng eller uvant med kristen virksomhet, vil vi prøve å legge forholdene til rette slik at du kan trives. Å komme på våre gudstjenester er en måte å bli kjent med menigheten på. Her fokuserer vi på at det å tilbe Gud og be til han hjelper oss til å leve for noe større enn oss selv. Solid og bibelsentrert forkynnelse og undervisning har også en sentral plass i våre møter.

Menighetweekend 11. september 2021. Kveldsmøte. Markus Kvavik taler.

Kveldsmøter

aleksander-gundersen1-360x270

Du som leser dette skal vite at du er mer enn velkommen til å ta en tur innom Farsund misjonskirke. Kveldsmøter er åpen for alle mennesker i alle livets faser. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø og håper at du vil føle deg hjemme.

Vi satser på kveldsmøter med innhold som er livsnært og oppbyggende for alle som er tilstede. Hvis du er ukjent med vår sammenheng eller uvant med kristen virksomhet, vil vi prøve å legge forholdene til rette slik at du kan trives. Å komme på våre kveldsmøter er en måte å bli kjent med menigheten på. Her fokuserer vi på at det å tilbe Gud og be til han hjelper oss til å leve for noe større enn oss selv. Solid og bibelsentrert forkynnelse og undervisning har også en sentral plass i våre møter.

B-Tween

b-tween spillet

B-tween er et opplegg for barn og unge som befinner seg i «midt i mellom»-alderen fra 5 til 7 klasse, såkalte «tweens».

B-Tweenarbeidet består for øyeblikket av en smågruppe/ vennegruppe.

Vennegruppene er organisert som rene gutte- og jentegrupper. Opplegget er enkelt. I gruppen samles man til samtale, bønn og av og til med lett servering.

I B-tween-gruppene bruker de et samtalespill som er utviklet av Frikirkens Barne og unge (FriBu). Spillet er det delt inn i seks forskjellige temaer: Mobbing/ Vennskap, Familie/ Kjærlighet, Kropp/ Selvtillit, Verdier/ Oppførsel, Sorg/ Frykt/ Redsel og Tro/ Tvil. Samtalespillet er tenkt brukt i smågrupper med en voksen tilstede, men kan også brukes i jente- og guttegrupper på skole eller fritidsklubber. Tanken er at den voksne lederen ikke skal komme med alle de rette svarene, men de riktige spørsmålene, slik at de unge kan få samtale og få utveksle meninger med hverandre. «Tweens» trenger nemlig trygge voksne som kan være med å hjelpe dem på veien mot det å bli ungdom, noen som tør å snakke om de temaene som ikke alltid er så lette å snakke om. Du kan lese mer om spillet her.

 

Flere grupper bruker også B-Tween Film serien «Viggo for Tweens»:

Alle grupper ledes av voksne eller store ungdommer. Mange av gruppene ledes av en foreldre som har en tween selv i gruppen. Vi har et prinsip om at man som voksen skal ha fokus på barna, derfor kjøre vi et opplegg hvor du som foreldre eller voksen leder ikke behøver bruke tid på forberedelse, men bruke din energi på tilstedeværelsen, lytting og deltakelse som spillet og kortfilmene gir.

youtube-video-thumbnail

Safari

safariprofilbildeinsta

Safari er menighetens ungdomsarbeid, og er for 8.klasse og oppover. Her Kan du komme uansett hva du tror på, og du kan få stille alle spørsmålene du har. Det er åpent for alle!

Vi har møter annnenhver lørdag i partallsuker, kl.20.00 i misjonskirka.

For mer info om hva som skjer kan dere følge Safari på Facebook og Instagram.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Per-Erik Drønen (90063165)

 

Vekstgrupper

06-Fotolia_39656432_Subscription_Monthly_L_growdly-300x200

I menigheten har vi forskjellige vekstgrupper. De samles annenhver uke – i partallsuker. Noen av gruppene samles i hjemmene, mens andre møtes i Misjonskirken. Disse smågruppene er arenaer for samtaler, bibelstudier, bønn og forbønn.

Lederne i vekstgruppene samles dessuten annenhver uke i oddetallsuker til vekstledergruppe.

Ønsker du å bli med i en gruppe kan du ta kontakt med leder for vekstledergruppen Svein Morten Havaas. Vi vil gjerne ha flest mulig med i vekstgruppene – og aller helst få flere grupper!

Mødre i bønn

I Norge finnes det flere grupper Mødre i Bønn, og i Farsund Misjonskirke finner vi to av gruppene. Gruppene består av mødre som treffes fast en dag i uken for å be for sine barn, skoler og omgivelser.
Vi oppfordrer alle kirker, menigheter, bønnegrupper og enkeltpersoner i Farsund til å be for våre nærskoler denne dagen. Be for både ledelse, ansatte, elever og foreldre. Trenger du noen konkrete bønnetips, kan du be for følgende:

Bønn for elevene:
• Be om at elevene vil kjenne seg trygge på skolen og bli motivert til å lære.
• Be om et godt klassemiljø i hver elevgruppe.

Bønn for foreldrene:
• Be om at kontakten mellom hjem og skole blir til oppmuntring for elevene.
• Be om at foreldrene involverer seg i barnas skolehverdag og læring.

Bønn for lærerne:
• Be om gode relasjoner mellom lærer og elev
• Be om at lærerne skal «se» den enkelte elev og ikke se på klassen som en gruppe.

Bønn for ledelsen:
• Be om at ledelsen må ta kloke valg i driften av skolen.
• Be om at ledelsen alltid har barnas beste og barns læring i fokus.

I Farsund kommune har vi følgende skoler som vi ber for: Borhaug Skole, Vanse Skole, Lista Ungdomsskole, Farsund Barne- og Ungdomsskole og Farsund Kristne Grunnskole. Alle våre skoler trenger forbønn.

Misjon

Menighetens misjonsengasjement

Farsund Misjonsmenighet er en misjonsmenighet i ordets beste betydning. Særlig står arbeidet i Colombia menighetens hjerte nært.

Menigheten har i alle år aktivt støttet ulike typer misjonsarbeid, både gjennom Misjonsforbundets ytremisjonsarbeid og misjonsvirksomhet som går ut fra lokalmenigheten.

I en årrekke har menigheten støttet forbundets arbeid i Colombia. Særlig arbeidet til Kirsten og Svein Watne i millionbyen Barranquilla har stått i fokus. Ekteparet Watne var i flere år medlemmer av Farsund Misjonsmenighet – før de flyttet til Kristiansand høsten 2009. Mens de selv var aktive i felten holdt de forsamlingen oppdatert om utviklingen i nybrottsarbeidet som de selv startet i 1992.

I Barranquilla startet ekteparet Watne opp fire menigheter som nå er selvgående med lokal ledelse og pastor. Arbeidet til Misjonsforbundet i denne byen omfatter også drift av fire barneskoler, samt annet sosialt arbeid.

Misjonsforbundets arbeid i Barranquilla støttes fortsatt økonomisk fra menigheten vår. Du kan lese mer om dagens arbeid i den colombianske kystbyen på Misjonsforbundets nettsider her.

Les mer om Misjonsforbundets generelle arbeid i Colombia her. Lenke til hele Misjonsforbundets misjonsarbeid finner du her.

Konfirmasjon

Skjermbilde 2022-04-23 200053

Misjonskirken Norge har fritt trossyn på konfirmasjonen. Du kan derfor velge om du vil se på konfirmasjonsopplegget hos oss som et årgangkurs i den kristne tro eller om det skal være en bekreftelse på din dåp.

Farsund Misjonskirke gleder seg over å kunne invitere til konfirmasjonsundervisning skoleåret 2022/2023. Denne gangen benytter vi oss av et nytt undervisningsmateriell som heter “Smak og Se”. Viktige stikkord er kjennskap til Gud, relasjonsbygging, lek og moro.

Kjekt å vite:
Innhold: felles måltid og faste samlinger med undervisning og moro
Påmeldingsfrist: innen september
Pris: 2000,- (evt. utenlandstur kommer i tillegg)

Viktige datoer:
Infomøte for foreldre og konfirmanter: 24. august kl. 20.00
Første samling for konfirmantene: “Konf-off” (villmarkstur) med overnatting 26.-27. august
Videre samlinger blir i Misjonskirka på onsdager i partallsuker, kl. 13.45-15.30
Konfirmasjonsgudstjeneste: lørdag 29. april 2023

Lederne er allerede godt i gang med planleggingen, og vi gleder oss veldig til å ta imot deg! Vær velkommen!

Påmelding kan nå gjøres via denne linken: https://forms.gle/bgzKUF9PgJCxhTMB9