“Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver.”

— Rommerbrevet 12, 4

Kveldsmøter

Å komme på våre kveldsmøter er en måte å bli kjent med menigheten på. Her fokuserer vi på at det å tilbe Gud og be til han hjelper oss til å leve for noe større enn oss selv.

ornament1

Gudstjenester

Gudstjenesten er åpen for alle mennesker i alle livets faser. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø og håper at du vil føle deg hjemme.

ornament1

B-Tween

B-tween alders gruppen samles annen hver søndag fra 11:30-12:30 mens der er gudstjeneste.

ornament1

Søndagsskole

Søndagsskolen er åpen for alle barn. Vi samles til undervisning hver annen søndag kl. 11.30.

ornament1

TENTRO – konfirmant

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro.

ornament1

«Connect grupper»

I samarbeide med Lyngdal Misjonskirke har alle ungdommer tilbud om å være med i en Connect gruppe som følger Åpenthus opplegget.

ornament1

«Åpenthus Farsund»

I samarbeide med Lyngdal Misjonskirke er der Åpenthus i Farsund en lørdag i måned.

ornament1

Åpen kirke

Torsdager i partallsuker blir det Åpen kirke i Misjonskirken fra kl. 10.00-14.00.

ornament1

Husgrupper

Disse smågruppene er arenaer for samtaler, bibelstudier, bønn og forbønn.

ornament1

«Mødre i bønn»

I Farsund Misjonskirke har vi to «Mødre i bønn» grupper. Gruppene består av mødre som treffes fast en dag i uken for å be for sine barn, skoler og omgivelser…

ornament1