Menighetens verdier

Levende
Raus
Relevant
Tro virksom i kjærlighet

Med levende får man assosiasjoner til at vi er en Levende tro-pilotmenighet, søndagsskolens opplegg Sprell levende og liv og røre i Between og ungdomsarbeidet. Men for å være levende må man som menighet også være rotfestet, som er ett av Misjonsforbundet sentralts uttalte verdier. Vi ønsker å være en levende menighet som er rotfestet i Jesus Kristus. I menigheten ønsker vi åndelig disippelgjøring og lederskapet ønsker å få frem åndelige foreldre som kan bidra til dette.

En raus menighet kjennetegnes ved ydmykhet når man søker sannhet. I Misjonskirken i Farsund ønsker vi å være et raust og inkluderende fellesskap – et fellesskap som skaper enhet og uttrykker kjærlighet. Det er også et ønske at menigheten skal kjennetegnes av en vilje til å tjene hverandre med sine nådegaver i tråd med det som står i 1. Peters brev 4:10.

En relevant menighet har evnen til å formidle budskapet om Jesus til dagens mennesker. Der ønsker Farsund misjonsmenighet å være. Det betyr to ting: At vi som går her og er medlemmer her har nærkontakt med mennesker som ikke kjenner Jesus, samt at vi har nærkontakt med Den Hellige Ånd som er talsmannen vår. Vi er lovet kraft fra Ånden når vi er Hans vitner – Apostlenes gjerninger 1:8.

Tro virksom i kjærlighet, det må det både handling og nåde til for å oppfylle. Det krever en viss egendisiplin rundt bruk av vår egen tid og krefter. Paulus taler om en befaling om å holde fast ved nåden og ikke falle tilbake til «loven». Basen for tro virksom i kjærlighet er nåde og sannhet. Det finner vi i «sannheten om Gud» og «sannheten om oss selv».