Ansatte

Tegning uten tittel (1)

Markus Terje Kleppe

Pastor
markus@misjonskirke.com - Mob: 452 95 704
Jan Erik Lerbrekk Ødegård - portrett.

Jan Erik Lerbrekk Ødegård

Ungdomspastor
Jan-Erik@misjonskirke.com - Mob: 902 56 031

Lederskap

Kåre Heimvoll

Leder
kaare.heimvoll@fredolsen.com - Mob: 92494150

Arnt Jørund Andreassen

Nestleder

Guttorm Eng

Styremedlem

Anne Siv Unhammer

Styremedlem

Mari Unhammer

Styremedlem

Magrethe Nordfonn

Sekretær og 1. vara

Svein Morten Havaas

2. vara

Kjetil Nordfonn

3. vara