Bli medlem

Er du en av dem som lurer på om du skal bli medlem i Farsund Misjonsmenighet?  Vi ønsker å gi deg noen råd for hvorfor du skal velge det.

 

Hvorfor bli medlem?

 

1. Det er Bibelsk:

Jesus var overgitt til menigheten: Han «elsket menigheten og gav seg selv for den».


2. Det er positivt for menigheten:

Få vil forplikte seg til noe i vår tid. Slik blir du med på noe som representerer en positiv og byggende motkultur i samfunnet.


3. Det er praktisk:

Alle skoler har opptak. Alle armeer innrullering. Medlemsskap definerer hvem som er med på laget. Medlemskap har også sine fordeler.

4. Det er godt for meg selv:

Det er utviklende for meg å gi meg til et fellesskap.

Jeg får hjelp til å vokse som en kristen.

Jeg har noen som kan hjelpe og støtte meg når livet blir tøft.

Hva forventes av meg som medlem?

 

Jeg har tatt imot Jesus som frelser og Herre. Jeg er enig i Farsund Misjonsmenighets statutter, strategi og struktur. Med dette ønsker også jeg å bli en del av menigheten.

 

Jeg vil beskytte og bevare enheten i menigheten

- ved å handle i kjærlighet mot de andre i menigheten

- ved å avstå fra baktalelse

- ved å gi meg til menighetens visjon og støtte dens ledelse

Jeg vil ta medansvar i menigheten

- ved å be for dens vekst og utvikling, Ef 6:18

- ved å invitere kirkefremmede til møtene, Luk 14:23

- ved å ta vennlig imot gjester og besøkende, Rom 15:7

Jeg vil gjøre en tjeneste i menigheten

- ved å oppdage mine gaver og talenter, 1 Pet 4:10

- ved å bli utrustet til tjeneste, Ef 4:11-12

- ved å utvikle et tjenesinn, Fil 2:3-5, 7

Jeg vil medvirke til at menigheten får et godt rykte

- ved trofast å delta på menighetens ulike samlinger, Heb 10:25

- ved å leve et rett og gudfryktig liv, Fil 1:27

- ved å gi regelmessig, 2 Kor 16:2, 3 Mos 27:30