Les hva pastor Maria Morfjord oppfordrer oss til å be spesielt for i januar.

Styret har kalt inn til viktig menighetsmøte søndag 20. januar etter gudstjenesten – med innlagt enkel lunsj. Alle medlemmer oppfordres til å møte.

Meld deg på medarbeiderfesten Nyttårs-tam-tam!

Drammensungdommer med sin pastor, disse Jesu Kristi tjenere, hilser alle de hellige i Farsund Misjonskirke.

Michael W. Smith synger «Reckless Love».

Menighetsundersøkelsen i Farsund Misjonskirke er nå sendt ut på mail for besvarelse til alle i menigheten.

Førstkommende søndag, 13. januar kl. 19.00, er det lovsangskveld igjen i Misjonskirken.

Brooke Fraser/ Ligertwood synger «None But Jesus».

Årets første gudstjeneste holdes søndag 6. januar kl. 11.00.

Taya Smith og Hillsong synger «Hark the angels sing».

Listakvinnen Nicole Renate Syvertsen (23) taler på gudstjenesten lille nyttårsaften – søndag 30. desember kl. 11.00.

Misjonskirken var som vanlig godt besøkt julaften. De fremmøtte fikk oppleve en gudstjeneste med variert og godt innhold.