… slik var vi blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere

1. Tessalonika 2,8

Følg oss på Twitter

Vår Twitter profil oppdatere ditt feed hver gang der skjer noe nytt på nettsiden.

Finn oss på Facebook

Connect på Facebook. Få nyheter og oppdateringer fra vår nettside ved å klikke «Liker» på vår Facebook pages.

Abonner på RSS

RSS (vanligvis skrevet ut som Really Simple Syndication), også kalt «levende bokmerker» er en ordning der en nettleser på en datamaskin henter nyheter eller annet materiale fra Internett fortløpende og automatisk.

Abonner på vår mailingliste: