Forny drømmen 2.0 – sett av lørdag 9. mars

Sett av datoen lørdag 9. mars. Da skal vi som menighet nok en gang gjennomføre «Forny drømmen». Menighetsrådgiver Stein Bjørkholt blir med oss.

Fra 2018-2022 var vi med på menighetsskolen, som er et verktøy for å hjelpe menigheter å ta nye steg (les mer om menighetsskolen her: https://mknu.no/menighetsskolen/). Denne prosessen munnert etter hvert ut i en strategiplan.

Menighetsskolen består av tre deler hvor den siste er «Forny drømmen». Denne modulen ble arrangert i januar 2022.

Nå ønsker vi på nytt å samle menigheten for å snakke om hvordan vi forholder oss til strategiplanen og hvordan veien går videre. Denne samlingen er satt til lørdag 9. mars. Vi får besøk av vår menighetsrådgiver, Stein Bjørkholt, som vil lede samlingen. Tidspunkt for samlingen er ikke satt ennå, men vi håper så mange som mulig har lyst til å sette av noen viktige timer en lørdag for å snakke om menighetens retning.

Årsmøtet som opprinnelig var satt opp onsdag 6. mars blir utsatt på grunn av Forny drømmen-samlingen. Det ble vedtatt på forrige menighetsmøte. Innkalling vil bli sendt ut så fort som mulig når årsmøte blir bestemt.

Se andre nyheter

Årets konfirmanter: Bak fra venstre: Kamilla Engeland Albrektsen, Kelly Alina Jacobsen, Marius Lobben, Martin Vennebo Turøy og Sara Louise Fabrot Gill. Foran fra venstre: Elias Kjørkleiv Gradert, Ida Sofie Skog, Irian Risbakken og Jenni Hjelle Syrdal.

Nå skal de konfirmeres

Lørdag 20. april kl. 11.00 skal denne flotte gjengen stå til konfirmasjon.

Se mer »

Helgens musikkvideo

CeCe Winans synger «Why Me, Lord».

Se mer »

Huskefinger. Husk!

Husk årsmøtet søndag kl. 18.00!

Søndag 13. april klokken 18.00 er det menighetens årsmøte. Alle medlemmer oppfordres til å møte.

Se mer »

Martin Kolsrud.

Han taler på søndagens gudstjeneste

På gudstjenesten søndag 14. april kl. 11.00 er det Martin Kolsrud som taler Guds ord.

Se mer »

Helgens musikkvideo

Per-Erik Hallin & Friends fremfører «Gospel Train».

Se mer »

Gudstjeneste og barnekirke

Søndag 7. april kl. 11.00 er det igjen barnekirke i Misjonskirken. Og det er gudstjeneste samme tid. Og alle kan få middag etterpå.

Se mer »

Sangere og musikere fra Misjonskirken og Sentrumkirken ledet i lovsang.

Flott felleskirkelig påskegudstjeneste

Kirkene i Farsund by står sammen om påskeinstallasjonen på Varbak. 1. påskedag holdt de også felles påskefeiring sammen samme sted.

Se mer »

Påskemorgen musikkvideo

David André Østby fremfører «Graven Er Tom» live i Markus kirke.

Se mer »

Langfredag musikkvideo

Gaither Vocal Band fremfører påskesangen «It Is Finished» live i  Sydney Opera House i 2003.

Se mer »