Banner-forside-Tentro-350
Misjonskirken Norge har fritt trossyn på konfirmasjonen. Du kan derfor velge om du vil se på konfirmasjonsopplegget hos oss som et årgangkurs i den kristne tro eller om det skal være en bekreftelse på din dåp.

Det er mange forskjellige grunner til at du kan velge Farsund Misjonskirke som ditt konfirmasjonssted. Vi kjører det spennende opplegget Tentro, som er åpent for alle. I løpet av året vil vi ta opp store temaer som Gud, livet, evigheten, kjærlighet og kjærester.

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet og knytter det opp mot tro. Undervisningen er laget for å involvere konfirmantene, la dem oppleve og ikke bare høre på. Det blir deltakelse og aktivitet som engasjerer dem sammen med virkemidler som er hentet fra deres hverdag. De får se filmklipp som de kjenner igjen, musikk fra hitlister, bilder, illustrasjoner, fortellinger, leker og konkurranser som gjør at de får en god forståelse av det aktuelle temaet. De får også oppleve at det er relevant!

Konfirmantsamlingene. Alle vanlige samlinger starter kl 14:30 og er ferdig kl. 16:00. Alle vanlige samlinger er annenhver torsdag kl 14:30 og er ferdig kl. 16:00. Vi vil åpne dørene rett etter skolen slutter, slik at alle kan velge å gå direkte til Misjonskirken, være sammen eller gjøre lekser o.l. Kommer man fra Lista ungdomsskole, passer det med at det går en skolebuss kl. 14:05 mot Farsund som kjører rett til Misjonskirken (ankomst 14:25). Det vil på hver samling bli servert brød, knekkebrød, frukt eller annet mer mettende. Der er i alt 16 konfirmant samlinger i løpet av hele året.

I tillegg er der en Tentro-leir hvor alle konfirmanter fra Misjonskirken Norge Vest-Agder møtes på Vegårshei og har en kanonbra leir med masser av fet musikk og fantastiske aktiviteter.

I mars kjører vi en tur til Kristiansand og møtes med Vest-Agder-konfirmantene igjen. Vi skal besøke Ansgarskolen som vil stå for konsert, underholdning og aktiviteter.

Alle konfirmantene må bli med på Åpent Hus Farsund året igjennom. I tillegg vil også noen gudstjenester bli obligatoriske å delta på.

Tur til Romania. I Misjonskirken er kristne verdier som barmhjertighet og kjærlighet ikke bare noe vi snakker om, men noe vi praktiserer. Vi dra derfor hver år på godhetstur til Romania som en del av konfirmantopplegget. Denne turen er frivillig og man kan derfor være på vårt konfirmasjonstilbud uten å bli med på turen.
Turen vil ca. komme til å koste 6.000 kr. alt inkl. Vi reiser med fly fra Torp til București og videre med buss til Onesti hvor vi skal være. Turen blir lagt til den første uken i sommerferien 2019 – altså to måneder etter konfirmasjonen.

Denne turen har vi fantastisk god erfaring med, fordi ungdommene blir kjent med andre ungdommer i Europa som har fullstendig andre levevilkår og som lever under fattigdomsgrensen. Dette gir dem perspektiv på livet som er vanskelig å forklare – man må oppleve det. Hvert år blir det alltid med noen foreldre – så turen er åpen for disse også.

Du kan lese mer om turen og de tidligere besøk på linken: mkirke.no/romania

Tentro koster 550 kroner per halvår. Denne prisen dekker for eksempel turen til Kristiansand som vil koste ca. 200 kr. Tentroleiren blir også betalt av menigheten, men det vil bli en egenandel til bussen på 300 kr. Dessuten må som nevnt turen til Romania betales av den enkelte hvis man ønsker å være med på denne.

For at dette kurs skal kunne gjennomføres uten store kostnader, blir alle konfirmanter medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge, som ikke setter noen krav om bestemte livssyn og tro. Det er en ren formel sak på lik linje med andre nøytrale foreninger. Tentro kjøres som et kurs, så alle samlinger er obligatoriske.

Påmelding

Menighetens tilbud til konfirmanter følger det frikirkelige undervisningsopplegget tentro. Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med den norske kirkes undervisning. Men tentro er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder. Å velge tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til menigheten. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med tentro. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra en frikirkelig menighetssammenheng som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen til et år med Tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv. Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Tentro er bygd for å gi deg opplevelser, erfaringer og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet «undervisning». Hvordan lære noe da? Undervisningen i Tentro er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det relevant for deg! Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel. Kan dette konfirmant-tilbudet være noe for deg?