Switch – Teen extended er et trosopplærings program for 8klasse og oppetter. Vi møtes annen hver tirsdag kl. 20:00. Her har vi først kveldsmat (koster 30kr.) hvoretter der er 30min. undervisning med bla. video klipp og leker. Etter undervisningen er der gruppesamtaler i 30min, hvor vi snakker om kveldens tema.

Programmet slutter kl. 21:30.

Eksempel for de illustrasjons videoer der blir brukt

Kalender for SWiTCH