Rundt en søndag i måneden arrangerer menigheten en gudstjeneste der alle generasjoner samles. Vi kaller disse møtene for «Storsamlinger». Samlingene, som varer rundt en time, er anderledes både i form og innhold.

Hovedmålet for storsamlingene er å gjøre Jesus kjent. Vi ønsker å gjøre samlingene til en fest for hele menigheten og at følgende punkter skal prege samlingen:
•    Tydelig forkynnelse
•    Noe kjent og noe ukjent, gjerne overraskelser
•    Humor
•    Kreativitet
•    Mange deltakere (store og små)
•    Inkluderende fellesskap – storfamilien
•    Grundige forberedelser

Vi har samtidig god erfaring med bruk av drama som en formidlingsform som taler like godt til barn som voksne. Et mål er å spille på hele mennesket med ulike formidlingsformer; gjennom tale, drama, aktive deltakelse, sang og musikk, dans og utsmykking – bruk av hele kirkerommet.

Et eget team bestående av tre familier bak storsamlingene. Disse er Hilde og Per Erik Drønen, Mai Britt og Svein Morten Havaas og Maria og Martin Morfjord.

Kalender for Storsamlinger