Connect med Gud. Connect med kirka. Connect med andre.

Connect-logoConnect er ungdomsarbeidets smågrupper. Connect-gruppene er grupper på mellom 5 og 15 ungdommer som samles annen hver uke hjemme hos hverandre, eller i kirka. De samles for å lese Bibelen sammen, og for å leke og ha det moro sammen. Hensikten med connect-gruppene er at ungdom skal connecte med Gud, kirka og andre mennesker. Farsund Misjonskirke kjøre denne virkegren i samarbeide med Lyngdal Misjonskirke. Målet med Connect-gruppene er at hver enkelt ungdom skal bli sett, og få et personlig forhold til Jesus og nye venner i menigheten.

Kalender for Connect grupper