Ta med troen hjem…

Selv Jesus nærmeste venner tvilte på ham.
Ofte tenker vi at det ville være så mye lettere å ha levd sammen med Jesus, men selv hans disipler som bruke ca. tre år sammen med han tvilte når de ble presset:

• Peter – fornekter Jesus tre ganger etter kostfestelsen Matt 26,69-75. Mark 14,66-72. Luk 22,56-62. og Joh 18,15-18,25-27.

• Tomas – ville ikke tro på at Jesus var kommet til live før han fikk et fysisk bevis. Joh. 20;24-31 og i vers 27 oppfordre Jesus Tomas til: «…vær ikke vantro, men troende!» MEN hva er det han slutter med: «Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Joh 20,29

• I Luk 24,39, står det at disiplene ble redde da Jesus viste seg for dem igjen etter oppstandelse. Der oppfordre Jesus til at de skal se på hans hender og føtter – at han er fysisk til stede. (Mark 16,14 og Luk 24,36-49.)

• Rett før Jesus dro tilbake til himmelen, står det at noen av disiplene tvilte. Jesus holder på å avslutte sin tid på jorden, og så tvilte noen av menneskene som skulle bringe budskapet videre. (Mat 28,16).

• Johannes døperen – han som levde et veldig radikalt liv. Han avstod for veldig mange ting i livet, for eksempel fine klær, god mat og alkohol. Det var han som hadde gått foran Jesus. Det var han som døpte Jesus. Selv han sender noen mennesker bort til Jesus mens han sitter i fengsel. Matt 11,2-3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Denne hellige mann tvilte på det mest fundamentale: Var han Messias, var han Guds sønn, han som skulle gjenopprette vårt forhold til Gud?

Hvordan håndtere tvilen?

Den troendes vei ut av tvilen, er veien til Kristus. Da døperen Johannes i sin tvil sendte bud til Jesus, viste Mesteren til sine gjerninger (Matt 11,4 flg.). Da disiplene tvilte etter Jesu oppstandelse, viste han dem sine hender og føtter (Luk 24,39). På lignende vis gjorde han med den tvilende Tomas (Joh 20,27). Tvilen på Kristus løses bare ved personlig Kristus-åpenbaring. Derfor formidler Ånden den opplevelse av Kristus som løser fra tvil og fører til tro, og som middel, nøkkelen, bruker han ordet om Kristus.
Kristendommens sannhetsspørsmål løses aldri den teoretisk veien, bare gjennom den praktisk veien, det vil si, aldri upersonlig og allmenngyldig, men bare praktisk, personlig, eksistensielt. Denne praktiske, personlige løsning fra tvilen fører ikke med seg noen forstandsmessig løsning av alle teoretiske spørsmål, men disse plager en ikke lenger. Man tror, selv om man ikke forstår, fordi troen henger fast i Kristus.

0

Se andre nyheter

Helgens musikkvideo

Joonatan & Therese fremfører «Din Godhet» og «Du är God» fra Bethel Music.

Se mer »

Helgens musikkvideo

«As You Are» spilt inn live i Life Church.

Se mer »

Stearinlys.

Siste gudstjeneste før sommeren

Søndag 13. juni kl. 11.00 skulle det vært sommeravslutning med Alle sammen-preg, men det blir i stedet en dempet og annerledes gudstjeneste i Misjonskirken.

Se mer »

Endre Gill blir døpt av ungdomspastor Jan Erik Lerbrekk Ødegård.

To unge menn ble døpt

Endre Gill og Simon Philip Kleppe ble døpt i søndagens gudstjeneste.

Se mer »

Kåre Heimvoll og Tobias Nordfonn takket av ungdomspastor Jan Erik Lerbrekk Ødegård.

Ungdomspastoren ble takket av

Vår kjære ungdomspastor Jan Erik Lerbrekk Ødegård ble takket for innsatsen søndag.

Se mer »

Hender. Fellesskap. Menighetsmøte.

Menighetsmøte onsdag 12. juni kl. 19.00

Styret kaller inn til menighetsmøte førstkommende onsdag kl. 19.00.

Se mer »

Helgens musikkvideo

Pingst Sverige fremfører «Villkorslös» - live på Kreativ.

Se mer »

Gudstjeneste 17. september 2023. Ungdomspastor Jan Erik Lerbrekk Ødegård.

Besøk, dåp og pastor-avskjed

Gudstjenesten søndag 9. juni kl. 11.00 blir en innholdsrik affære.

Se mer »

Helgens musikkvideo

Ron Kenoly synger «I See the Lord».

Se mer »