Ungdomsrådet

Ungdomsarbeidet i menigheten koordineres av et eget ungdomsråd, bestående av ungdommen selv og to voksenledere.

For tiden består ungdomsrådet av følgende medlemmer:

Voksenledere:
Per-Erik Drønen (90063165)
Maria Louise Hildreth (90130904)

Ungdommer:

Maria Gill
Valentina Heimvoll
Theodora Eng
David Berg
Tobias Nordfonn
Endre Gill
Oscar Andreassen
Emma-Sofia Morfjord

Ungdomsarbeider i Misjonskirken Erlend Synnes Drønen ledet konserten.