Menighetsundersøkelsen i Farsund Misjonskirke er nå sendt ut på mail for besvarelse til alle i menigheten.

Du er hjertelig velkommen til å være med på menighetsundersøkelsen som menigheten gjennomfører som en del av Menighetsskolen

I denne undersøkelsen inviteres alle i menigheten som er over 15 år til å delta. Målet for undersøkelsen er å kartlegge menighetens utviklingsområder for å kunne arbeide aktivt og positivt for å styrke menigheten og sette den bedre i stand til å være det den er kalt til å være og gjøre det den er kalt til å gjøre. Resultatet av undersøkelsen vil bli brukt i det videre arbeidet menigheten gjør i forbindelse med Menighetsskolen.

Undersøkelsen består av totalt 77 utsagn/ spørsmål og er nettbasert. Den er helt anonym. Dersom du ikke har mulighet til å svare på den på nettet, kan du be om en papirutgave som du kan fylle ut og levere til menighetskontoret.

Er det medlemmer i din husstand over 15 år som ønsker å besvare undersøkelsen, men ikke har mottatt egen melding, kan du kontakte menighetens pastor Maria Morfjord (tlf. 472 79 563) eller ungdomsarbeider Lill Katrin Island (tlf. 938 19 565).

NB! Fristen for å svare er: 21. januar 2019.

Lykke til!

Skriv en kommentar

*

E-postadressen din vil ikke bli publisert.

2015 © Misjonskirken
Top
Følg oss: