B-Tween

b-tween spillet

B-tween er et opplegg for barn og unge som befinner seg i «midt i mellom»-alderen fra 5 til 7 klasse, såkalte «tweens».

B-Tweenarbeidet består for øyeblikket av en smågruppe/ vennegruppe.

Vennegruppene er organisert som rene gutte- og jentegrupper. Opplegget er enkelt. I gruppen samles man til samtale, bønn og av og til med lett servering.

I B-tween-gruppene bruker de et samtalespill som er utviklet av Frikirkens Barne og unge (FriBu). Spillet er det delt inn i seks forskjellige temaer: Mobbing/ Vennskap, Familie/ Kjærlighet, Kropp/ Selvtillit, Verdier/ Oppførsel, Sorg/ Frykt/ Redsel og Tro/ Tvil. Samtalespillet er tenkt brukt i smågrupper med en voksen tilstede, men kan også brukes i jente- og guttegrupper på skole eller fritidsklubber. Tanken er at den voksne lederen ikke skal komme med alle de rette svarene, men de riktige spørsmålene, slik at de unge kan få samtale og få utveksle meninger med hverandre. «Tweens» trenger nemlig trygge voksne som kan være med å hjelpe dem på veien mot det å bli ungdom, noen som tør å snakke om de temaene som ikke alltid er så lette å snakke om. Du kan lese mer om spillet her.

 

Flere grupper bruker også B-Tween Film serien «Viggo for Tweens»:

Alle grupper ledes av voksne eller store ungdommer. Mange av gruppene ledes av en foreldre som har en tween selv i gruppen. Vi har et prinsip om at man som voksen skal ha fokus på barna, derfor kjøre vi et opplegg hvor du som foreldre eller voksen leder ikke behøver bruke tid på forberedelse, men bruke din energi på tilstedeværelsen, lytting og deltakelse som spillet og kortfilmene gir.